הדרכות לתלמידי חטיבה ותיכון

הדרכות לתלמידי חטיבה ותיכון

ההדרכות לבתי הספר העל יסודיים מכוונות לפיתוח חשיבה עצמאית וביקורתית. מטרת ההדרכות היא לטפח את יכולתם של התלמידים לגבש עמדה אישית אל מול דעות ואפשרויות מורכבות, המופיעות בעקבות מפגש עם יצירות האמנות.

המוזאון מציע תוכנית הדרכה ייעודיות למגמות אמנות, הכוללת סדרת מפגשים עיוניים ומעשיים, אשר מרחיבים ומעשירים את הנלמד במסגרת הלימודים הבית ספרית.

ניתן להוסיף לסיור הלימודי סדנת יצירה בהשראת התערוכות.


תוכניות קבועות:

רב תרבותיות בין מזרח למערב- ביקור בתערוכות ממגוון תרבויות המזרח, החושפות את התלמידים לתפיסות וגישות שונות. במפגש התלמידים בוחנים את השוני והדמיון בין תפיסות תרבותיות המוכרות להם לבין תרבויות המזרח, דרך התבוננות ביצירות האמנות.

וילפריד ישראל- הדרכה המתמקדת באישיותו ופועלו של וילפריד ישראל, ובחשיבות מורשתו כיום. נכיר את אוסף הפסלים הייחודי של וילפריד ישראל, ונצפה בעבודת וידאו ארט עכשווית העוסקת בדמותו. 

ניתן להוסיף לפעילות זו צפייה בסרט (כחצי שעה).

מפגש אמן-היכרות עם אמן המציג בתערוכה ושיח על תהליכי יצירה. (בתיאום מראש ובתשלום נוסף)

מפגש אוצר-הצצה לעולמו של האוצר. מהו תפקידו? כיצד בוחרים יצירות לתערוכה? התלמידים מתנסים ביצירת "מיני תערוכה" ובוחרים יצירות על פי עקרון מארגן.