חינוך

הדרכות לתלמידי חטיבה ותיכון

ההדרכות לבתי הספר העל יסודיים מכוונות לפיתוח חשיבה עצמאית וביקורתית. מטרת ההדרכות היא לטפח את יכולתם של התלמידים לגבש עמדה אישית אל מול דעות ואפשרויות מורכבות, המופיעות בעקבות מפגש עם יצירות האמנות. 

המוזאון מציע תוכנית הדרכה ייעודיות למגמות אמנות, הכוללת סדרת מפגשים עיוניים ומעשיים, אשר מרחיבים ומעשירים את הנלמד במסגרת הלימודים הבית ספרית. 

ניתן להוסיף לסיור הלימודי סדנת יצירה בהשראת התערוכות.