אוספים

דו"ח פסלים שנגנבו מתצוגת הקבע מוזיאון וילפריד ישראל

19.8.2020

לפרטים נוספים: מנהלת המוזיאון – נורית אשר פניג, 4461938-054 אוצרת- שיר מלר-ימגוצ'י- 7548009-050 04-9899566 -מוזיאון Info@wilfrid.org.il