כללי

בהתאם להנחיות, המוזאון יהיה סגור למבקרים עד להודעה חדשה