כללי

חממות פיס לאמנות – קול קורא לאמנים

מועצת הפיס לתרבות בשיתוף מוזיאון וילפריד לאמנות ולידיעת המזרח, מזמינים אמנים להגיש מועמדות להשתתפות בתוכנית חממת פיס לאמנות שתעסוק במושג 'המזרח' על היבטיו ומשמעויותיו השונות. התכנית נולדה במטרה לאפשר לאמנים ליצור במסגרת 'עוטפת' מבחינה מקצועית, תקציבית וחברתית. 

5 החממות בתוכנית מתקיימות במוזיאונים וגופי תרבות ברחבי הארץ . 

חממת פיס לאמנים מציעה לאמנים מסגרת ליצירת עבודה חדשה בליווי מקצועי, מענק כספי בסך של עד 40 אלף ש"ח (כולל מע"מ) לאמן ותערוכה קבוצתית. מענק מפעל הפיס מיועד לשכר אמן ולחומרים להפקת העבודה החדשה. 

בחממה ישתתפו 4-5 אמנים, היא תחל לפעול במאי 2022  ותימשך שמונה חודשים.

בסיומה תוצג תערוכה קבוצתית על פני כל חללי המוזיאון החל מפברואר 2023.

אוצרות החממה: שיר מלר-ימגוצ'י ושלומית ברויר

פירוט תוכנית החממה 

נקודת המוצא של תוכנית החממה של מפעל הפיס, שתתארח במוזיאון וילפריד ישראל לאמנות ולידיעת המזרח, היא התבוננות מחודשת בַּמושג "מזרח" על משמעויותיו ונגזרותיו השונות. מצד אחד, יבחנו הקשריו הגיאוגרפיים-תרבותיים-פוליטיים של המושג (מזרח רחוק, מזרח קרוב, מזרח קדום, המזרח התיכון, ועוד), ומצד אחר, נתחקה על קרבתו האטימולוגית כמבט למקום זריחת השמש.

האמנים/יות מוזמנים/ות להגיש לחממה הצעות לפרויקטים אמנותיים בנושאים כגון: 

 1. מבנים של היררכיות תרבותיות ואופני ניסוחם.
 2. תרבויות שוליים המודרות תדיר מן הנוסח המקובל. 
 3. מבטו של שדה האמנות המקומי, המתנסח מתוך זיקה ל"רחוק". 
 4. מאלו מקורות השראה ו/או היקסמות ניזון המבט "החוצה" לעבר הרחוק או על האחר? ולחלופין, מה הוא מבקש לדחות מעליו? 
 5. מבט על אוסף מוזיאון וילפריד כאינדקס תרבותי שיאפשר זליגה הדדית, הן תמטית והן חומרית, בין מוצגיו לבין הפרויקט המוצע.   

להתרשמות מפריטי אוסף המוזיאון השונים: https://bit.ly/3fUOfZ0

תמות נוספות יידונו בברכה ובלבד שתימצא זיקה בינן לבין נושא התוכנית

במסגרת החממה, יערכו הרצאות שיעבירו אנשי מחקר ותיאוריה על אודות היבטים שונים הכרוכים בכותרתה. תהליכי העבודה בתוכנית ילוו באופן פרטני וקבוצתי תוך שימת דגש על אופני מימושם המעשי של הרעיונות שיחולצו מתוך השיח העיוני. בתום החממה יכונסו תוצריה בתערוכה קבוצתית רחבת-היקף שתתפרש על פני כל חללי המוזיאון.

תנאים להגשת מועמדות 

אמנים.יות רשאים.יות להגיש מועמדות לעד שתי חממות ולהשתתף בחממה אחת בלבד (אמנים.יות שיגישו מועמדות ויתקבלו לשתי חממות ידרשו לבחור חממה אחת) . 

תנאים להשתתפות אמנים.יות :

1.אמן.ית מגיש.ה בקשה אחת בלבד למועצת הפיס לתרבות ולאמנות בשנת 2022. יודגש כי אמן.ית המגיש.ה מועמדות לחממות, לא יוכל להגיש בקשות למענק במסגרת הקולות קוראים של מועצת הפיס שפורסמו בינואר 2022 (לדוגמא מענק לספר מחקר, יצירת עבודה חדשה  וכד').

2. אמנים.יות שהשתתפו בחממות פיס לאמנות ועיצוב בשנת 2021 או שזכו למענקים ממועצת הפיס בשנים 2021 ו2020 (ברצף) אינם.ן רשאים.יות להגיש מועמדות לחממה בשנת 2022.

3. האמן.ית הציג.ה תערוכת יחיד אחת לפחות בחלל תצוגה מוכר והשתתף.ה בלפחות ארבע תערוכות קבוצתיות.

4. האמן.ית מתחייב.ת להשתתף בכל פעילויות החממה, בהתאם לתוכנית וללוחות הזמנים שיקבעו על ידי גוף התרבות המנהל את החממה. תוכנית החממות תחל במאי 2022 ותימשך עד ינואר 2023.

5. האמן.ית הוא אזרח ישראלי.

עבור מי מיועדת החממה?

 • אמנים.יות שעובדים.ות בתחומי הציור, הפיסול, ההדפס, המיצב ומדיה חדשה (וידאו, סאונד, אינטראקטיב)
 • אמנים.יות בעלי מיומנות בהצבות תלויות-מקום 
 • אמנים.יות שיש בעבודתם.ן זיקה או התייחסות לנושא החממה
 • אמנים.יות שיגלו נכונות ליטול חלק בשיח קבוצתי רב-תרבותי ולשתף פעולה בעבודה על הפרויקט

צרופות : 

אמנים.ות המגישים.ות מועמדות נדרשים.ות לצרף למועמדותם ב- PDF אחד עד 8 MB הכולל:

 1.  פרטי המגיש/ה (שם ופרטי קשר) 
 2.  טקסט על הפרויקט המוצע (עד 300 מילים)
 3. תיק עבודות הכולל עד 5 דימויים/מתווים של הפרויקט המוצע ועד 10 דימויים של עבודות קודמות.

נא לכלול כותרות מלאות ומדויקות (שם העבודה, שנה, מדיום/ טכניקה, מידות/ משך, מיקום תצוגה). ניתן לכלול קישורים לעבודות וידאו ו/או לאתר האמן/ית.

 1. קו"ח מקצועיים הכוללים רשימת תערוכות יחיד וקבוצתיות בהם השתתפו בציון מועד, מקום ושם תערוכה
 2. תקציב תכנון לעבודה החדשה (המענק לאמן מיועד להפקת עבודת אמנות חדשה, שכר אמן עד 20% מסך מענק מפעל הפיס). 
 3. צילום ת.ז 

נא לשלוח  את ההצעה בקובץ Pdf  אחד בלבד לכתובת: wilfridhamama@gmail.com

האמנים.ות יבחרו עפ"י הקריטריונים הבאים:

 • מקוריות ועומק ההצעה האמנותית לעבודה החדשה שתפותח בחממה
 • תרומה מקצועית של החממה לקידומו.ה המקצועי של האמן.ת
 • טווח ניסיונו.ה המקצועי של האמן.ית בהתייחס לעבודות קודמות
 • תוצרי הפרויקטים לא הוצגו קודם לכן.
 • האמנים.ות יוכיחו מהלך רציף בעבודותיהם העוסק בנושאי החממה.
 • הפרויקטים יציגו קשת רחבה חדשה של התייחסויות לנושא החממה.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות 15.2.22 בשעה 23:59

ניתן לפנות בשאלות לטל. 04-9899566

אתר המוזיאון: http://www.wilfrid.org.il/

אפשר לבקר במוזיאון בימים: ב-ו'-9-14, ביום ג' בין 12-17 ובשבת 10-14

בהצלחה 

ועדת ההיגוי של החממה: שלומית ברויר, אוצרת, שיר מלר-ימגוצ'י, אוצרת המוזיאון, נורית אשר-פניג, מנהלת המוזיאון, ענת טורובוביץ', אוצרת לאמנות מזרח-אסיה (לשעבר מנהלת המוזיאון)