תוכניות הדרכה

תוכניות קבועות

רב תרבותיות בין מזרח למערב- ביקור בתערוכות ממגוון תרבויות המזרח, החושפות את התלמידים לתפיסות וגישות שונות. במפגש התלמידים בוחנים את השוני והדמיון בין תפיסות תרבותיות המוכרות להם לבין תרבויות המזרח, דרך התבוננות ביצירות האמנות.

וילפריד ישראל- הדרכה המתמקדת באישיותו ופועלו של וילפריד ישראל, ובחשיבות מורשתו כיום. נכיר את אוסף הפסלים הייחודי של וילפריד ישראל, ונצפה בעבודת וידאו ארט עכשווית העוסקת בדמותו.  

ניתן להוסיף לפעילות זו צפייה בסרט (כחצי שעה). 

מפגש אמן- היכרות עם אמן המציג בתערוכה ושיח על תהליכי יצירה. (בתיאום מראש ובתשלום נוסף)

מפגש אוצר- הצצה לעולמו של האוצר. מהו תפקידו? כיצד בוחרים יצירות לתערוכה? התלמידים מתנסים ביצירת "מיני תערוכה" ובוחרים יצירות על פי עקרון מארגן.