כללי

שיח גלריה עם עירית תמרי

על תהליך היצירה של האמנית, על איך נטע זר הופך לחלק מהנוף המקומי ואיך צילום הופך לחומר גלם פיסולי.

מוזמנים לשיח גלריה עם האמנית עירית תמרי והאוצרת שיר מלר-ימגוצ׳י בתערוכה ״למרגלות ברוש בכות״.

הכניסה לשיח הגלריה כלולה בכרטיס הכניסה למוזאון.

לפרטים נוספים: 04-9899566