כללי

מדיניות פרטיות

ברוך הבא לאתר שלנו.

השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת. מסמך זה מרכז את מדיניות הפרטיות של מוזאון וילפריד ישראל, חברת וילפריד ישראל בע”מ (להלן: “החברה”) בנוגע למידע שיימסר על-ידך במסגרת האתר או כל אתר אחר של החברה, מיני-סייט, אפליקציה קמפיין או פעילות של החברה שתצטרף אליהם (יחד “האתר”). מטרתה של מדיניות הפרטיות להבטיח כי הנתונים אודותייך יישמרו במאגרי מידע רשומים לפי חוק אצל רשם מאגרי המידע, וכי השימוש יעשה רק בהתאם להסכמתך ולהוראות החוק. נציין כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.
בכל עניין, ניתן לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות: באמצעות טופס יצירת קשר; בכתובת מוזאון וילפריד ישראל, קיבוץ הזורע ;

בטלפון 04-9899566 או במייל

info@wilfrid.org.il
אם הינך סבור/ה כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, על-ידי כל גורם, אנא פנה אלינו באחת הדרכים הנ”ל.
במסמך זה: “מידע” או “מידע אישי” משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר תמסור במסגרת הרשמתך לאתר וכן כל מידע מזהה אשר ייאסף אודותייך אגב הצטרפותך באתר, לקמפיין מסוים או לפעילות כלשהי של החברה.
הסכמתך למדיניות הפרטיות

ההרשמה לאתר או לכל שירות דרכו, וההצטרפות לכל קמפיין או פעילות של החברה הינה לגילאי 13 ומעלה בלבד. אם טרם מלאו לך 13 שנים, אינך רשאי למסור פרטים, אלא לאחר קבלת הסכמת אחד מהורייך ובאמצעות פרטיו. מסירת פרטייך באתר מעידה על הסכמתך למפורט במסמך זה ולשימוש במידע אודותיך, בהתאם לכל דין. אם אינך מסכים למפורט מטה, אנא הימנע ממסירת פרטים או פנה אלינו באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות כמפורט לעיל על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך. שימוש במידע אישי אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט במסמך זה או לפי חובות שבדין.
המידע שיימסר או ייאסף אודותייך במסגרת הרשמתך, יישמר במאגרי המידע הרשומים המשרתים את החברה, שבין מטרותיהם – ניהול ויעול השירות והקשר עם לקוחות וגופים הקשורים עימה עסקית, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, ולצרכים סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע והעברתו בתוך החברה, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, ויזום פניות לצורך מימוש מטרות אלו ובכפוף להוראות כל דין.
ההרשמה לאתר או לפעילות כלשהי של החברה או מי מטעמה עשויה לדרוש שימוש במערכת שליחת הודעות באמצעות דואר אלקטרוני (מייל) או מסרונים (SMS), לצורך ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך ניהול ותפעול האתר, פעילות של החברה או גופים הקשורים עימה עסקית או שירותים נלווים או אחרים. לצורך כך מתבקשת הסכמתך מראש, טרם אישור משלוח פרטייך, לצורך משלוח הודעות, עדכונים, הטבות או הצעות לפי הצורך.
2. הפרטיות שלך – איזה מידע אנחנו אוספים ולאילו מטרות?

מידע שייאסף אודותייך עשוי לכלול, בין היתר ובהתאם לצורך –
מידע אנונימי: מידע זה עשוי לכלול נתוני גלישה, חשיפה או שימוש בלתי מזוהים, שנשמרים באופן אוטומטי לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, לצורך ניהול תקין של האתר ושירותים המוצעים דרכו, שיפור השירות, חווית השימוש, הפעלת שירותים נלווים נוספים, שינוי או ביטול תוכן או שירותים קיימים, ומטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיטסטיות. בתוך כך, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP )ושם המתחם לצורך גישה והרשמה לעמוד הקמפיין, מיקום המכשיר ממנו התבצעה הרשמה, זמני הגישה לשירות ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן הגישה לעמוד/אתר.
Cookies: האתר עושה שימוש ב-“עוגיות/קוקיס” (Cookies), קבצים באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף של אתר “המוזאון” באינטרנט, לצורך אימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את השימוש באתר או שירותים הניתנים בו להעדפותיך האישיות ובכך להקל על הגלישה והשימוש. נוסף על כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות הקוקיס ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה או של חברות הקשורות עימה. הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המחשב או המכשיר הסלולרי שלך מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את העמוד או את היישום המפעיל אותו וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר שבשימושך. קבצי הקוקיס מכילים מידע על אופן הגישה לעמוד אינטרנטי ושימוש בו, כגון הגדרות, משך השימוש או החשיפה, עמודים ושירותים מקושרים.
מידע אישי מזוהה: נתונים אישיים מזהים אודותיך יישמרו במאגרי המידע של “המוזאון” בסמוך למסירת המידע, אך ורק אם מסרת אותם מיוזמתך, ולפי הסכמתך בנסיבות הצטרפותך, או בפניה אחרת אל החברה או מי מטעמה בה מסרת את פרטייך לצורך קבלת שירות או השתתפות בפעילות כלשהי.
פרטי תשלום והזמנות: אם תבצע רכישה באתר, מידע שאתה עושה בו שימוש על מנת לבצע את הרכישה, כגון פרטי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה, פרטי הקשר של מבצע הרכישה, פרטי הזמנותייך ו/או כל מידע אחר שעשוי להיות קשור לרכישותייך, עשויים להישמר במאגר המידע של “המוזאון” , על מנת לעבד מידע זה, לאפשר שליחה יעילה של המוצרים אותם הזמנת ועל מנת להקל עליך את תהליך סיום הקניה ברכישות עתידיות. אם תפעול או עיבוד הזמנתך, או חלק ממנה, יופקד בידי צד שלישי, אנו נשתף בפרטים כאמור את הצד השלישי למטרות ביצוע והשלמת ההזמנה בלבד. כתוצאה מכך, אתה עשוי לקבל הודעות מאותו צד שלישי )בין אם בדוא”ל, מסרונים או בכל שיטת התקשרות אחרת (בנוגע לביצוע הזמנתך בלבד). מידע שייאסף יכול שישמש גם לשיפור השירות, שיפורים טכנולוגיים, מחקרי שיווק ולמטרות עסקיות כלליות.
3. האם מידע אודותייך מועבר לצדדים שלישיים?

החברה לא תעביר את המידע האישי אודותייך לצדדים שלישיים שאינם חלק מ”המוזאון”, אלא ככל שהדבר הותר: במסגרת מסמך זה, על-פי חובה שבדין, לפי בקשתך, או במקרים הבאים:

– אם תבקש להפעיל או לרכוש מוצרים או שירותים מצדדים שלישיים דרך האתר/החברה, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך ומתן השירות עבורך.

– לצורך טיפול בדיווחים או בקשות שלך במסגרת האתר או השתתפותך בפעילות או קמפיין, המחייבים שיתוף פעולה עם נותני שירותים קשורים.

– במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין החברה.

– על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת או לצורך מניעת ביצוע עבירה.

– במטרה למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או ברכושו של צד שלישי או במוזאון או החברה.

– בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן על-ידך הסכמה מפורשת לכך.
4. האם המידע אודותייך מאובטח?

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים. על אף האמצעים המתקדמים בהם נוקטת החברה, היא אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה יכולה להתחייב ששרתיה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם. לפיכך, החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שעלול להיגרם שלא בשליטתה. בנוסף, האתרים והאפליקציות שלנו עשויים לכלול קישורים לאתרים מצד שלישי (כגון רשתות חברתיות, אתרי סליקה וכד’). אם אתה לוחץ על קישור של צד שלישי אתה עושה זאת על אחריותך שכן איננו שולטים ואיננו אחראים למאפייני אתרים אלה, לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות בהם. במקרה כזה, מומלץ לעיין גם במדיניות האתר בו אתה מבקש להשתמש.
5. זכותך לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ,הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות לעיל.
6. חופש הבחירה ודיוור

אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם עדכונים והצעות בדבר שירותים ומוצרים של “המוזאון”. מידע כזה ישלח אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך בעת הרשמתך או הצטרפותך לאחד או יותר משירותי “המוזאון”. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. לפרטים ומידע נוסף, אנא פנה אלינו.
7. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מסמך זה מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן אוטומטית במסמך ויפורסם באתר. קבלת שירות לאחר פרסום ביצוע שינויים כאמור, תעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במסמך זה מעת לעת באמצעים שיובאו לידיעתך.
8. שונות

מסמך זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עבודה, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מחברת וילפריד ישראל בע”מ. אם הוראה ממסמך זה תימצא בלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה, הוראה זו תימחק מהמסמך ולא תשפיע על חוקיות ותקפות שאר תנאי והוראות המסמך. על כל שימוש במידע לפי מסמך זה, ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש כאמור, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

Welcome to our website.

Maintaining your privacy is important to us and we pay special attention to it. This document governs the privacy policy of the Wilfrid Israel Museum, Wilfrid Israel Ltd. (hereinafter: "the Company") regarding information provided by you on the Site or any other site of the Company, mini-site, application, campaign or activity of the Company that you join To them (collectively "the Site"). The purpose of the privacy policy is to ensure that the data about you is kept in databases registered by law with the Registrar of Databases, and that the use will be made only in accordance with your consent and the provisions of the law. Please note that you do not have any legal obligation to provide the information and its delivery depends on your consent and consent. This document is drafted in masculine form for convenience but refers to men and women alike. Your forgiveness.

For any matter, you can contact us in any of the following ways: via the contact form; Wilfrid Israel Museum, Kibbutz Hazorea;

At 04-9899566 or by e-mail

info@wilfrid.org.il

If you believe that your privacy has been compromised in any way by any party, please contact us in one of the above ways.

In this document: "Information" or "Personal Information" means any personally identifying information you provide as part of your registration to the Site and any identifying information collected about you as you join the Site, a particular campaign or any activity of the Company.

 You agree to the Privacy Policy

Registration to the site or any service through it, and joining any campaign or activity of the company is only 13 years old. If you are under the age of 13 years, you are not allowed to provide details until you have received the consent and consent of one of your parents. Submitting your information on the Site attests to your consent to the contents of this document and to the use of the information about you, in accordance with any law. If you do not agree to the details below, please do not provide details or contact us using any of the above mentioned communication methods so we can assist you in alternative ways to your satisfaction. Use of personal information about you will be done only as specified in this document or according to legal obligations.

The information that will be delivered or collected about you in the framework of your registration will be preserved in the registered databases serving the company, whose objectives include managing and improving the service and the relationship with customers and business entities for operational, marketing and statistical needs, including information processing and transfer within the company, direct mail and direct mail services , And initiate appeals for the purpose of realizing these objectives and subject to the provisions of any law.

Registration to the Website or any activity of the Company or anyone acting on its behalf may require the use of a system of sending messages via e-mail or SMS for the purpose of management, operation, verification, identification or any other action required for the management and operation of the Site, Or entities associated with it or related business or other services. For this purpose your consent is required in advance, prior to confirmation of the shipment of your details, for the purpose of sending notices, updates, benefits or offers as required.

  1. Your Privacy – What information do we collect and what goals?

Information collected about you may include, but is not limited to,

Anonymous Information: This information may include anonymous browsing, disclosure or use data that is automatically saved for statistical and aggregative purposes, for the proper administration of the site and services offered through it, improvement of the service, experience of use, operation of additional related services, modification or cancellation of existing content or services , And other internal, commercial and statistical objectives. Your ISP, Internet Protocol (IP) address and domain name may also be collected for access and registration to the campaign page, the location of the device from which the registration was made, access times, and other anonymous information indicating how to access the page / site.

Cookies: The site uses "cookies", files through which anonymous information is collected for the ongoing operation of the "museum" website, for the purpose of verifying details, securing information and to adapt the use of the site or services provided to it to your personal preferences, On browsing and usage. In addition, the information collected by cookies may be used to serve ads or offers to various products or services of the Company or its associated companies. Cookies are text files created with the use of the site, assuming that your computer or mobile device settings allow this. Some cookies will expire when you close the page or the application that is running it and others may be saved on the memory of the device you are using. Cookies contain information about how to access and use an Internet page, such as settings, duration of use or exposure, linked pages and services.

Personally Identifiable Information Your personally identifiable information will be kept in the Museum's databases near the delivery of the information, only if you have delivered it on your own initiative and upon your consent in the circumstances of your admission or otherwise to the Company or anyone on its behalf where you have submitted your information for the purpose of receiving service or participating in any activity .

Payment information and orders: If you make a purchase on the site, information you use to make the purchase, such as the credit card details of the transaction, the contact details of the purchase, details of your orders and / or any other information that may be related to your purchases, The information of the "Museum" in order to process this information enables the efficient delivery of the products you ordered and to facilitate the end of your purchase process in future purchases. If the operation or processing of your order, or part of it, is placed in the possession of a third party, we will share such information with the third party for purposes of execution and completion of the order only. As a result, you may receive messages from the same third party (whether by email, SMS, or any other method of communication) regarding the execution of your order only. Information collected can also be used to improve service, technological improvements, marketing research, and general business purposes.

  1. Is information about you transferred to third parties?

The Company shall not transfer your personal information about you to third parties who are not part of the "Museum" except as permitted in this document, by law, at your request or in the following cases:

– If you wish to activate or purchase products or services from third parties through the site / company