כללי

פתיחת תערוכות חדשות – זכרון סמנטי

״זכרון סמנטי״ מקבץ תערוכות האביב של מוזאון וילפריד.
סומקשי סינג (הודו), שרון גלזברג ושי זילברמן (ישראל) עוסקים בעבודותיהם בהתפתחות של נרטיבים תרבותיים ובוחנים תפיסות מציאות ויצירה של נרטיבים מקומיים, אישיים ובדויים.

שלושת האמנים יצרו מיצגים חדשים לתערוכה ומציעים בהם אפשרויות להתבוננות מחודשת על אובייקטים ועל הדרכים בהן הם קשורים לזיכרונות – אישיים או תרבותיים והיסטוריים – ולפעולת הזיכרון עצמה. אוסף המוזיאון והמרחב הגאוגרפי-רעיוני-תרבותי בו הוא פועל מהווים נקודת מוצא לכל אחד מהמיצגים ולתערוכה.

מאגר – סומקשי סינג
שומרי הגן – שרון גלזברג
סובניר – שי זילברמן

הפתיחה בשבת 10.3.18 בשעה 12:00