כללי

פתיחת תערוכות חדשות

בין התאריכים 22/10 ועד ה4/11 המוזיאון יהיה סגור לרגל החלפת התערוכות.

בין התאריכים 22/10 ועד ה4/11 המוזיאון יהיה סגור לרגל החלפת התערוכות.

אנו מתכבדים להזמינכם לפתיחת שתי תערוכות חדשות ב4/11/17 בשעה 12:00

שקט טעון – תערוכה קבוצתית
קו התפר – בוי קונג קאהן