ארכיון תערוכות

מנגד / ליהי תורג'מן

lihi turjeman

במעבר בין נוף למיפוי ובין נקודות מבט משתנות במרחב עוסקת גם התערוכה 'מנגד' של ליהי תורג'מן, בוגרת תואר שני בבצלאל. שם התערוכה לקוח משירה של רחל 'מנגד', המתייחס לגעגוע המתמיד לארץ המובטחת. תורג'מן מתמקדת במושג ה'גבול' כקו שרירותי המפריד בין עמים וארצות. בסדרת רישומים קטנים בגרפיט המתבססים על גבולות בארץ, וגם בעבודות מופשטות, גדולות ממדים המחולקות לגריד קבוע בדומה למפה. פני השטח של הציורים נושאים עליהם כתמים ושריטות. זהו לא רק ייצוג שרירותי של גבולות ואזורים חצויים, אלא ביטוי לעקבותיו הנפשיים של קיום בצילו של סכסוך מתמשך על אדמה ועל מקום.

1