כללי

בשינוי מתמיד – החיים על פי ספר התמורות הסיני

הרצאה מאת ד"ר גדי ישי

הנחת יסוד במחשבה הסינית התייחסה להתאמה ויחסי הגומלין בין סדרי הטבע והסדר החברתי והאנושי. אוסף הטקסטים המכונה "ספר התמורות" (Yijing) יוצר מפה עבור האדם להתמצא בחיים ובעולם, ויותר מזה, מצייד אותו בכלים למשמע את החיים בעולם. הדיון יפתח בהצגת הקריטריונים ומרכיבי הסדר אשר מציע ספר התמורות בפרט והמחשבה הפילוסופית הסינית בכלל. נתעכב על דוגמאות מעולם הטקסים והפולחן.

gadi yishay

ד"ר גדי ישי
ראש החוג ללימודי מזרח אסיה בתל חי, מתמחה בפילוסופיה סינית ובקשרי הרעיונות בין סין והמערב.

עלות: 50 ש"ח . לסטודנטים: 35 ש"ח בהצגת תעודה.
לפרטים והרשמה: 04-9899566 / wilfrid@hazorea.org.il