תוכניות הדרכה לבתי ספר על יסודיים

ההדרכה לבתי הספר העל יסודיים מכוונת לפיתוח חשיבה עצמית וביקורתית תוך התבוננות ודיאלוג המאפשר הזדמנות לכל תלמיד להביע את תובנותיו ורשמיו. המוזאון מציע תוכניות הדרכה ייעודיות למגמות אמנות שמטרתן להרחיב את הנלמד במסגרת תוכנית הלימודים הבית ספרית ולהפגיש את התלמידים עם יצירות מקוריות.

ההדרכות מותאמות לכל קבוצה על-פי אופייה וצרכיה.

ניתן לשלב בביקור סדנאות אמנות בהשראת התערוכות המוצגות.

תוכניות קבועות:
רב תרבותיות בין מזרח למערב:
מוזאון וילפריד מציג תערוכות ממגוון תרבויות החושפות את התלמידים לתפיסות וגישות שונות. במפגש התלמידים בוחנים את השוני והדמיון בין תפיסות תרבותיות המוכרות להן לבין תרבויות המזרח דרך התבוננות ביצירות אמנות.

מפגש אמן:
הכרות עם אמן המציג בתערוכה ושיח על תהליכי יצירה. (בתיאום מראש ובתשלום נוסף)

מפגש אוצר:
הצצה לעולמו של האוצר. מהו תפקידו? כיצד בוחרים יצירות לתערוכה? התלמידים מתנסים ביצירת "מיני תערוכה" ובוחרים יצירות על פי עקרון מארגן.

סיפורו של וילפריד:
צפייה בסרט, שיחה על מפעל חייו והמושג אוסף (מתאים כפעילות בנושא השואה).

סלפי אמנות:
סדנה חווייתית ברחבי הגלריות באמצעות ההטלפונים חכמים.
התלמידים מתבוננים ביצירות ורואים כיצד הם משתלבים בקומפוזיציה באופן מיידי וישיר. השימוש בטכנולוגיות הקרובות ללב המבקרים הצעירים מאפשר לגלות את המוזאון מחדש.
תנאי השתתפות: טלפון חכם טעון מראש.